http://www.kr-ustecky.cz/

EU peníze školám

Škola v květnu 2014 úspěšně zakončila

projekt "EU peníze školám".

Uvedený název patří projektu, který vypsalo MŠMT ČR pro zkvalitnění a podporu vzdělání na českých školách. Naše Spec.ZŠ se do projektu zapojila v říjnu 2011, vyplnila projektový záměr a zažádala o finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavní cíl a téma projektu je „Moderní škola“. Náš projekt rozvíjí následující oblasti: Čtenářská a informační gramotnost, Využívání informačních technologií.

Materiální podporou EU jsme zlepšili a zmodernizovali vybavení školy -  které žáci využívají ve výuce nebo které výuku žáků podporují. V

Během projektu vznikl unikátní soubor kvalitních a ověřených sad materiálů naší školy, které vhodným způsobem podporují vzdělávání žáka.

Škola je vybavená -novou rozšířenou PC učebnou, serverem,tablety, ICT zázemím pro učitele, novými softwary, interaktivní tabulí a přenosným dataprojektorem, učitelé jsou proškoleni v práci s příslušnými programy.

V současné době jsme úspěšně ukončili projekt EU peníze školám vyhlašované MŠMT a naše všechny zpracované dumy jsou zároveň veřejně, on-line přístupné na www.dumy.cz.

TOPlist