http://www.kr-ustecky.cz/

O škole a její historii

Něco málo z historie naší školy:

 POMOCNÉ TŘÍDY JAKO SOUČÁST  I. OBECNÉ ŠKOLY CHLAPECKÉ V LOUNECH

image

     "Dnem   1. února 1936 byla zřízena zemskou školní radou v Praze na žádost místní školní rady v Lounech 1 pomocná třída při I.obecné škole chlapecké v Lounech. Zapsáno celkem 18 dětí.

     Vyučováním byl Ferdinand Mayer, učitel obecné školy v Chlumčanech, který započal s vyučováním v pomocné třídě ode dne zřízení třídy (1.II.-36). Pomocná škola byla umístěna v budově obecné školy v Poděbradově třídě čp. 610.

     Inspekci třídy vykonal dne 25. května 1936 pan okresní inspektor Otakar Pleskot."  Takto se dochovaly první záznamy v kronice pomocných tříd v Lounech.

"Na žádost místního národního výboru v Lounech rozhodnutím zemské rady v  Praze ze dne 31.7.1945, č. II C 1545/7 ai 1945 zřízena dvoutřídní pomocná škola v Lounech s platností od 1.8.1945 a pomocné třídy při západní obecné škole chlapecké v Lounech zrušeny." (Vyňato ze záznamů v kronice pomocných tříd)

Naše škola dnes:

Jak se k nám dostnete?

TOPlist