http://www.kr-ustecky.cz/

Projekty

Projekty a další akce pro naše žáky jsou velmi důležitou součásti života naší školy.......

Žákům nejen přinášejí  nové informace, ale učí se vzájemně se tolerovat, pomáhat si, hodnotit svou práci i práci ostatních.

Mezi velmi zdařilé projekty patří jistě:

" Cirkusový rej" -  žáci soutěžili, tančili,  s učiteli a asistenty si vyráběli  masky

" To vám byl ROCK" - za účasti široké veřejnosti, rodičů a přátel školy si žáci společně se svými učiteli a asistenty na konci školního roku užili celý den plný hudby, tance, soutěží, dobrot, hosté. divadlo "Ve Tři", skupina "Beruška" svými vystoupeními velice obohatili náš program

" Den plný pohádek" - již tradičně na konci každého školního roku rekapitulujeme a chceme i veřejnosti ukázat co jsme se za ten rok naučili. Rok 2016-17 jsme si připravili z každé třídy pohádku, kterou jsme potom představili jak rodičům, tak také klientům Stacionáře a pozvaným dětičkám z Mateřské školy Fůgnerova. V tento den jsme si ale také užili tancování společně s divadlem VeTři, které nás již po několikáté navštívilo a moc se jim u nás líbilo.

Projekty jsou nepotradatelnou součástí výuky v jednotlivých ročnících, stupních a také formách vzdělávání. Nelze je všechny zde jmenovat, ale z posledních např.: " Karel IV", Vánoce - spolu, " Bezpečně do školy", " Moje kolo, koloběžka", " Jíme zdravě", " Společně plaveme a bruslíme"...

K velice vydařeným přojektům, také patří projekty ve spolupráci se Spolkem Kostičky: Hurá do lesa " Braňany", výlet do Žerotína, Mariennbergu, do pražské ZOO s parníkem, Netradiční olympiáda, Žijeme zdravě, 

                                   

 

 

        

TOPlist