http://www.kr-ustecky.cz/

Spolek KOSTIČKY

 

Spolek KOSTIČKY

  

Číslo bankovního účtu: 250112697/0300

IČO: 22760466

   

/děkujeme všem za finanční podporu a dary na dobrou věc/

     Spolek KOSTIČKY  je dobrovolné sdružení rodičů, laické i odborné veřejnosti, které se aktivně

    podílí na činnosti školy a napomáhá vytvářet lepší podmínky pro děti.

Předseda: Mgr. Taťána Radimská

Místopředseda: Mgr. Erika Pospíšilová

Člen: Mgr. Věra Jahnová

Revizor: Ludmila Nováková

 

Dokumenty sdružení:

základními oficiálními dokumenty sdružení jsou:

STANOVY SDRUŽENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZPRÁVA O MAJETKU A HOSPODAŘENÍ

PLÁN ČINNOSTI

ZPRÁVA REVIZORA

Pro zájemce jsou dokumenty k dispozici, v případě zájmu se obraťte na členy výboru sdružení.

 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU ,,KOSTIČKY" 

Vážená paní, vážení pane,

dovolte mi, abych Vás tímto pozvala na Valnou hromadu Spolku ,,Kostičky", která se bude konat ve středu 28. února 2018 od 14.00 hod. v budově školy SpZŠ, Poděbradova 640, Louny, č. místnosti 35.

Program Valné hromady:

 1. Úvod
 2. Volba funkcionářů Valné hromady
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva revizora
 6. Plán činnosti
 7. Členské příspěvky
 8. Diskuze
 9. Závěr 

    V Lounech, dne 5. 2. 2018

    S pozdravem Mgr. Taťána Radimská 

                                předseda sdružení

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU SPOLKU V ROCE 2017

 

tomto roce moc děkujeme NADAČNÍMU FONDU VEOLIA VODA ČR, který podpořil částkou 40 970,- projekt ,,POMOC-ROSTU" a to v rámci projektu minigranty 2017.

Za dlouhodobou pomoc při získávání finančních prostředků děkujeme panu Liboru Dvořákovi a paní Venuši Vašatové, zaměstnancům společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s..

Za celoroční finanční podporu děkujeme PANÍ VENUŠI VAŠATOVÉ

Za finanční hotovost a stálou podporu děkujeme MUDr. LENCE KRÁTKÉ.

Za spolupráci a finanční podporu děkujeme CK MOPET - paní Petře Tykalové a Monice Tykalové.

DĚKUJEME !!!

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU SPOLKU V ROCE 2016

 

tomto roce moc děkujeme NADAČNÍMU FONDU VEOLIA VODA ČR, který podpořil částkou 45 000,- projekt ,,OBJEVUJEME LES" a částkou 36 000,- projekt ,,CESTA KE KOMUNIKACI".

V rámci projektu minigranty 2016.

Za dlouhodobou pomoc při získávání finančních prostředků děkujeme panu Liboru Dvořákovi a paní Venuši Vašatové, zaměstnancům společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s..

Za celoroční finanční podporu děkujeme PANÍ VENUŠI VAŠATOVÉ

Za finanční hotovost a stálou podporu děkujeme MUDr. LENCE KRÁTKÉ

DĚKUJEME !!!

 

                       


PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU SPOLKU V ROCE 2015

 

V tomto roce moc děkujeme NADAČNÍMU FONDU VEOLIA VODA ČR, který v rámci projektu minigranty 2015 podpořil částkou 32 300,- projekt ,,HURÁ DO ZOO" a částkou 14 600,- projekt ,,POHYBEM TROCHU JINAK".

Za doporučení a pomoc při realizaci projektů děkujeme paní Venuši Vašatové a panu Liboru Dvořákovi, zaměstnancům společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s..

PANÍ VENUŠI VAŠATOVÉ moc děkujeme za finanční hotovost, kterou posílá pravidelně měsíčně na náš účet. 

Za velkou finanční pomoc děkujeme MUDr. LENCE KRÁTKÉ, která pravidelně každý rok přispívá našemu spolku.

DĚKUJEME !!!

 

 


PODĚKOVÁNÍ

 

DNE 17.ZÁŘÍ 2014 BYL OS "KOSTIČKY" SLAVNOSTNĚ PŘEDÁN ŠEK V HODNOTĚ 23 696,-. ČÁST VÝTĚŽKU LOUNSKÉ KULTURNĚ CHARITATIVNÍ AKCE PŘEDALI ČLENOVÉ OS DOBRODĚJ NA NÁKUP POTŘEBNÝCH TERAPEUTICKÝCH POMŮCEK.

 

ZA FINANČNÍ PODPORU MOC DĚKUJEME !!!!!!!


 

PODĚKOVÁNÍ

 

 

DĚKUJEME MOC NADAČNÍMU FONDU VEOLIA VODA ČR, KTERÝ V RÁMCI PROJEKTU MINIGRANTY 2014 PODPOŘIL ČÁSTKOU 48 699,- PROJEKT "SNOEZELEN-SVĚT BEZ HRANIC" A ČÁSTKOU 24 000,- PROJEKT "VODNÍ RADOVÁNKY".

DĚKUJEME PANU LIBORU DVOŘÁKOVI A PANÍ VENUŠI VAŠATOVÉ, ZAMĚSTNANCŮM SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE a. s. ZA DOPORUČENÍ A POMOC PŘI REALIZACI PROJEKTŮ.

DĚKUJEME  !!!!!!!!!!!!!  


 

 PODĚKOVÁNÍ

 

DĚKUJEME PANU MIROSLAVU BLAŽKOVI, ZAMĚSTNANCI N4G, ZA ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z PROGRAMU NET4GAS COMPANIUS. PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ PODPOŘEN SPOLEČNOSTÍ NET4GAS, s. r. o. čČÁSTKOU 18 630,-

DO MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN TAK MOHL BÝT ZAKOUPEN SPACE PROJEKTOR  S KOTOUČKY, SLOUŽÍCÍ K VYUŽÍVÁNÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ A VIZUÁLNÍ PERCEPCE A K ZAKOUPENÍ ZÁTĚŽOVÉ PŘIKRÝVKY.

 

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME !


 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Velké poděkování patří Nadačnímu fondu VEOLIA VODA ČR, který nás již podruhé podpořil nemalou finanční částkou, darovanou v rámci projektu MINIGRANTY VEOLIA 2013.

Částkou 42 300,- byl podpořen náš projekt

"Snoezelen - Svět bez hranic".

Za doporučení a pomoc při realizaci projektu děkujeme panu Liborovi Dvořákovi, zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ÚSPĚŠNÉ AKCE - JIŽ PROBĚHLÉ:

 

 

 

image

 

           Itálie 2013    

 

 

7.9.- 16.9. 2012

NAŠI ŽÁCI, RODIČE A PŘÁTELÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

" KOSTIČKY" byli na ozdravném pobytu v Itálii - ROSOLINO MARE S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ MoPet z Postoloprt.

 

  Ozdravný pobyt byl velmi krásný, plný pohody sluníčka a pláží. Děti byli hodné a moc se jim Itálie líbila. Chceme za OS Kostičky moc poděkovat i paní Petře Tykalové a její dceři Monice za skvělou péči, jídlo a vstřícnost, kterou nám během zájezdu poskytovaly.

   


  Dne 15.10.2012 se zúčastnili vybraní žáci školy a jejich rodiče zájezdu do Prahy na

  " Pražskou Václavskou podzimní pouť".

   

  Všechny atrakce byly k dispozici od 12,00 - 16,00h zdarma, návštěvníci si mohli prohlédnout expozici " Mořský svět",Křižíkovu fontánu s hudebním programem

  / Maxipes Fík, Kouzelník Grino..../

   

   

   


  Poděkování

  Děkujeme nadačnímu fondu VEOLIA VODA ČR za poskytnutou částku 29 000,- Kč, darovanou v rámci projektu MiNiGRANTY   VEOLIA 2012.

                           Byl tak podpořen náš projekt „Cesta ke komunikaci“.

  Děkujeme p. Liborovi Dvořákovi, zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.za doporučení a pomoc při realizaci projektu.

  Za poskytnutý peněžitý dar budou zakoupeny 2 iPady, se kterými budou pracovat naši žáci

  SpZŠ Louny, kteří z důvodu svého řečového, motorického, mentálního nebo jiného vývojového

  postižení mají ztíženou komunikaci s okolím.

                                                                          Za OS „Kostičky“ Mgr. Taťána Radimská

  Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

  TOPlist