http://www.kr-ustecky.cz/

Zaměstnanci školy

 

Pedagogičtí pracovníci

 

      Mgr.Bc. Svobodová Venuše

ředitelka školy

kariérový poradce

správce školní knihovny,správce PC učebny a školní sítě, členka Preventivního týmu

 Mgr. Pospíšilová Erika

zástupce ředitelky školy

pověřenec GDPR

školní metodik prevence rizikového chování,

administrátor ŠKOLYONLINE

kontaktní osoba pro SPC, PPP

členka Preventivního týmu, správce kabinetu Z, D, odborné učebny IT,

 Mgr. Radimská Taťána

třídní učitelka rehabilitační třídy IV.R.,

správce metodik a uč. příruček

 Mgr. Stehlíková Jana

třídní učitelka I.tř. (1. a 2.roč.)

                   koordinátorka ŠVP

kab. Čj a I. stupně

 Mgr. Elbelová Věra

třídní učitelka  VII. třídy, správce kab. učebnic,

kabinetu P a F.

 Mgr. Jahnová Věra

třídní učitelka VIII. třídy, správce kab. pracovního vyučování, školní kuchyňky

 Mgr. Nováková Venuše

třídní učitelka speciální třídy II. Sp.,

správce kabinetu Tv

 Mgr. Týcová Jana

zástup: Bc. Martin Lázna

třídní učitelka IX.třídy, správce kabinetu Hv,

 Mgr. Derflerová Ivana

třídní učitelka VI.třídy

 Mgr. Zelinková Jana

třídní učitelka speciální třídy I.Sp.,

správce kabinetu AV materiálu

 Mgr. Přibíková Martina

třídní učitelka V. ( 4.a 5.roč.)třídy

správce kabinetu M

 Mgr. Vaňková Štěpánka

třídní učitelka rehabilitační třídy III. Sp.

Petr Paclt 

 učitel PV, F, OV, Ch

správce kabinetu PV

 

Iveta Daníčková

asistentka pedagoga 

 Dvořáková Michaela

asistentka pedagoga 

 Fričová Trubačová Lenka

asistentka pedagoga

 Jolana Pospíšilová

asistentka pedagoga

 Raisová Ilona

zástup: Kateřina Stará

vychovatelka školní družiny

Škroudová Dagmar

vychovatelka školní družiny

 

     

Ostatní zaměstnanci

 

 Nováková Ludmila

hospodářka školy

 Vápeník Josef

školník

  Bechyňská Antonie

uklízečka

PP podpořené EU:  

  Jelínková Alena

pomocné  práce

  Věra Hraníčková 

pomocné práce

   Jaroslav Šustera

pomocné práce

  

 

 

 
TOPlist