http://www.kr-ustecky.cz/

Zaměstnanci školy

 

Pedagogičtí pracovníci

 

      Mgr.Bc. Svobodová Venuše

ředitelka školy

kariérový poradce

správce školní knihovny,správce PC učebny a školní sítě, členka Preventivního týmu

 Mgr. Pospíšilová Erika

zástupce ředitelky školy

školní metodik prevence rizikového chování,

administrátor ŠKOLYONLINE

kontaktní osoba pro SPC, PPP

členka Preventivního týmu, správce kabinetu Z, D, odborné učebny IT,

 Mgr. Radimská Taťána

třídní učitelka rehabilitační třídy,

správce metodik a uč. příruček

 Mgr. Stehlíková Jana

třídní učitelka III.tř.,

              výchovný poradce,                        

kab. Čj a I. stupně

 Mgr. Elbelová Věra

třídní učitelka  V. třídy, správce kab. učebnic,

kabinetu P a F.

 Mgr. Jahnová Věra

třídní učitelka VI. třídy, správce kab. pracovního vyučování, školní kuchyňky

 Mgr. Nováková Venuše

třídní učitelka speciální třídy II. Sp.,

správce kabinetu Tv

 Mgr. Týcová Jana

třídní učitelka VIII.třídy, správce kabinetu Hv,

 Mgr. Cupalová Daša

třídní učitelka IX.třídy

 Mgr. Zelinková Jana

třídní učitelka speciální třídy I.-Sp.,

správce kabinetu AV materiálu

 Mgr. Přibíková Martina

třídní učitelka IV. třídy

správce kabinetu M

 Mgr. Vaňková Štěpánka

třídní učitelka speciální třídy III.- Sp.

Bc Miroslav Jahn 

 učitel PV, TV, Aj, In, Ch

správce kabinetu PV

 

 Zuzana Kučerová

asistentka pedagoga 

Iveta Daníčková

asistentka pedagoga 

 Dvořáková Michaela

asistentka pedagoga 

 Fričová Trubačová Lenka

asistentka pedagoga

 Jolana Pospíšilová

asistentka pedagoga

Gabriela Kostková

asistentka pedagoga

 Raisová Ilona

vychovatelka školní družiny

 Škroudová Dagmar


Svobodová Jitka


Erretová Zuzana

vychovatelka školní družiny


asistentka pedagoga


asistentka

 

     

Ostatní zaměstnanci

 

 Nováková Ludmila

hospodářka školy

 Vápeník Josef

školník

  Borčová  Iveta

uklízečka

 Lazariková Helena

uklízečka

 Věra Hraníčková   vrátná

  

 

 

 
TOPlist