http://www.kr-ustecky.cz/

Co naše škola nabízí....

                              

 

 

  CO  NABÍZÍME ?

 • BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ JSOU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NEÚSPĚŠNÍ, STRESOVANÍ NÁROČNOSTÍ UČIVA, VYŽADUJÍ VÝUKU V MALÉM TŘÍDNÍM KOLEKTIVU, SPECIÁLNÍ PŘÍSTUP, POMALÉ TEMPO, VŠESTRANNOU POMOC PLNĚ KVALIFIKOVANÝCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ. 
 • NAŠI PEDAGOGOVÉ SE STÁLE VZDĚLÁVAJÍ V NOVÝCH PŘÍSTUPECH VE VÝUCE A UČÍ SE NOVÝM METODÁM, KROMĚ GLOBÁLNÍHO ČTENÍ, ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE, ZDRAVOTNÍHO TĚLOCVIKU,BAZÁLNÍ STIMULACI
 • NABÍZÍME NOVOU METODU VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ i PaDu, odkaz na stránky o využití iPadů ve výuce:

http://www.i-sen.cz/

 • ZAJIŠŤUJEME PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPC MĚCHOLUPY A SPC ŽATEC

 

                     ŽÁKY VZDĚLÁVÁME V NAŠÍ:

 •  PRAKTICKÉ ŠKOLE
 •  SPECIÁLNÍ ŠKOLE 
 •  REHABILITAČNÍ TŘÍDĚ

NAŠE ŠKOLA:

 • klidné prostředí velmi dobře vybavené školy / VIZ.:VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY/
 • menší počet žáků ve třídě
 • odbornou práci s dětmi s poruchami učení / dle podpůrných opatření/
 • výuka anglického jazyka v  3. - 9. ročníku
 • 16 zájmových kroužků zcela zdarma  
 • výuka bruslení a plavání, sportovní příprava a úspěšná účast na krajských přeborech a mistrovstvích ČR
 • pravidelné návštěvy na představeních Městského divadla a Městské knihovny Louny
 • projektové dny / celotřídní a celoškolní/
 • naše škola aktivně spolupracuje s SK OHŘE / rozvíjí sportovní nadání žáků/ a
 • s Spolkem KOSTIČKY / nabízí nové zážitky z výletů a zájezdů v ČR i v zahraničí, nové vybavení a pomůcky, spolupracuje s dalšími organizacemi, sponzory a širokou veřejností/

     

NAJDETE ZDE:

 • útulně vybavené třídy a odborné učebny /zeměpis, dějepis, přírodopis, cizí jazyky/
 • plně vybavenou počítačovou učebnu, i s tablety
 • učebny s interaktivními tabulemi /plně využívané při výuce/
 • 2 keramické dílny (pec)
 • cvičnou kuchyňku
 • 1 klubovnu / vybavené stolním fotbálkem/
 • 1 relaxační třídu / se sklopnou MAXI obrazovkou, s relaxačními pomůckami, 
 • MAXI houpací síť KLASIK - polohování, vertikalizace
 • dílna šití
 • 2 tělocvičny / velká, cvičebna s kobercem/
 • 3 moderní dílny pro výuku pracovního vyučování / nově dovybavené z dotace "Výzva č.58"/
 • 2 oddělení  školní družiny
 • multisentorická místnost SNOEZELEN
 • OBŘÍ TRAMPOLÍNA NA DVOŘE ŠKOLY /JARO- PODZIM/

 

   10 specializovaných odborných pracoven:

            - počítačová    

            - kuchyňka

            - kovodílna

            - dřevodílna

            - pracovna dívek

            - knihovna

            - učebna přírodopisu /IT/

            - učebna zeměpisu a dějepisu

            -  učebna dopravní výchovy a BOZP

            -  interaktivní učebna

        -  hudebna – společenská místnost   

 

 

 

SNOEZELEN 

MULTISMYSLOVÁ RELAXAČNÍ MÍSTNOST

CO JE SNOEZELEN??????

 

¢  Místem setkávání a nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností v atmosféře důvěry a uvolnění

¢  Snoezelen je relaxační a stimulační terapie zaměřená na smyslové vnímání pomocí světla, zvuku, pocitů a vůní

¢  Snoezelen je terapeutická metoda, která působí proti  syndromu vyhoření

¢  Odbourávání stresu a napětí

¢  Rozvoj smyslového vnímání

¢  Zlepšení komunikace a porozumění

¢  Individuální práce s jedincem

¢  Práce s menší skupinou – strukturovaná hodina

¢  Poskytování bazální stimulace

¢  Rozvoj smyslového vnímání

¢  Relaxace a uvolnění

 

 

NOVÉ VYBAVENÍ UČEBEN Z EU PENÍZE ŠKOLÁM

 • Rozšíření PC učebny o novépočítače 
 • Serverové řešení IT ve škole
 • 10 tabletů s nabíjející a mobilní základnou 
 • Notebooky

 


 

Než se rozhodnete pro naši školu, přijďte se k nám i se svými dětmi podívat.                            

  Škola je pro Vás vždy otevřena.

Stačí jen zavolat na '415 654 372  a domluvit si schůzku.

 

CleaView C - stolní kamerová lupa

byly pořízena nová specializovaná učební pomůcka pro žáky slabozraké / dotace MŠMT/

 

ClearView C - stolní kamerová lupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se vybudovalo, opravilo a stále se vylepšuje:

Přestavba sociálního zázemí u tělocvičny, včetně bezbariérového přístupu a nájezdu ze dvora školy, zrenovovaná hlavní vstupní brána, nová pokládka dlažby ve vestibulu školy, včetně opravy a výmalby zdí v přízemí a šaten, vybavení IT učebny novým nábytkem, nově vymalované třídy, částečně opravené sokly na chodbách, schodiště, nové lino u tělocvičny, opravená a vymalovaná malá cvičebna - nové ozvučení, nová vstupní brána na dvůr školy, opravené vstupní sokly, oprava podezdívek budovy školy - Poděbradova ul....

 

TOPlist